فایل های دسته بندی مدرسه فایل(بانک فایل معلمان) - صفحه 8

دانلود گزارش تخصصی چگونگی درک مفاهیم اساسی درس شیمی با بهره گیری از فضای مجازی

دانلود گزارش تخصصی چگونگی درک مفاهیم اساسی درس شیمی با بهره گیری از فضای مجازی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف نمودن اختلالات رفتاري و عاطفي و روابط اجتماعی غلط دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف نمودن اختلالات رفتاري و عاطفي و روابط اجتماعی غلط دانش آموزان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بیشتر کردن نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بیشتر کردن نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی ارائه راهکار ها و تجربیات در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی

دانلود گزارش تخصصی ارائه راهکار ها و تجربیات مدون در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی روش های ارتقای سطح بهداشت فردی دانش آموزان در محیط مدرسه

دانلود گزارش تخصصی روش های ارتقای سطح بهداشت فردی دانش آموزان در محیط مدرسه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متوسطه اول)

دانلود گزارش تخصصی چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات واحد آموزشي (متوسطه اول) و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموز طلاق

دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموز طلاق

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی

نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف نمودن مشکل حواسپرتی دانش آموزم در پایه پنجم

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف نمودن مشکل حواسپرتی دانش آموزم در پایه پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی