لیست فایل ها - صفحه 10

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بهبود طناب زنی در دانش آموزان پایه چهارم

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بهبود طناب زنی در دانش آموزان پایه چهارم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی انجام حرکات اصلاحی در مدرسه

دانلود گزارش تخصصی چگونگی انجام حرکات اصلاحی در مدرسه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بهبود ضعف درسی دانش آموز کم شنوا به کمک روش های خلاق

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بهبود ضعف درسی دانش آموز کم شنوا به کمک روش های خلاق

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف کردن گروه گریزی دانش آموزان در پایه ششم

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف کردن گروه گریزی دانش آموزان در پایه ششم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی شکوفا کردن روحیه مشارکت پذیری در دانش آموزان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بررسی تاثیر محرکهای نوشتاری وشفاهی بر یادگیری دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بررسی تاثیر محرکهای نوشتاری وشفاهی بر یادگیری دانش آموزان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی تقویت خوب دیدن وخوب شنیدن (خلاقیت) در دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی تقویت خوب دیدن وخوب شنیدن (خلاقیت) در دانش آموزان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموز دیرآموزم به درس خواندن

دانلود گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند کردن دانش آموز دیرآموزم به درس خواندن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پایه .....دوره ابتدایی از راه آموزش مهارت فکری

دانلود گزارش تخصصی پرورش خلاقیت دانش آموزان پایه .....دوره ابتدایی از راه آموزش مهارت فکری مانند حل مسئله استدلال و تفکر استقرایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی